تمام شد!
KD-E701N
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E701NW

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E701NW با ضمانت اصلی ( گلدیران) ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه – ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: … ادامه مطلب

تومان۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-E700NW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E700NW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E700NW

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E700NW با ضمانت اصلی ( گلدیران) ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه – ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: … ادامه مطلب

تومان۲,۱۵۰,۰۰۰تومان۲,۲۰۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-C703N
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-C703N
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-C703N

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-C703N با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: … ادامه مطلب

تومان۲,۶۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-E702N
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-E702N
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E702N

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-E702N با ضمانت اصلی ( گلدیران) ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: … ادامه مطلب

تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی ال جی کلاروس 3 KD-C704S
ماشین ظرفشویی ال جی کلاروس 3 KD-C704S
ماشین ظرفشویی ال جی کلاروس ۳ KD-C704S

ماشین ظرفشویی ال جی کلاروس ۳ KD-C704S با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: … ادامه مطلب

تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی کلاروس 4 KD-C704NT
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی کلاروس 4 KD-C704NT
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی کلاروس ۴ KD-C704NT

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی کلاروس ۴ KD-C704NT با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی … ادامه مطلب

تومان۲,۸۲۰,۰۰۰تومان۲,۸۹۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی کلاروس 1 KD-C707S
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی کلاروس 1 KD-C707S
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی کلاروس ۱ KD-C707S

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی کلاروس ۱ KD-C707S با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی … ادامه مطلب

تومان۳,۵۷۵,۰۰۰تومان۳,۷۷۵,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
de14
ماشین ظرفشویی نفره ال جی مدل DE14
ماشین ظرفشویی نفره ال جی مدل DE14

ماشین ظرفشویی نفره ال جی مدل DE14 با ضمانت اصلی ( گلدیران) مشخصات انرژی و مصرف : ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: … ادامه مطلب

تومان۲,۳۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC65
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC65
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC65

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC65 با ضمانت اصلی ( گلدیران) میزان نمودار مصرف انرژی : +++A – وزن : ۶۳ کیلوگرم ظرفیت : ۱۴ نفره  – ارتفاع : ۸۵۰ میلی متر و عمق : ۶۰۰ میلی متر و پهنا :۶۰۰ میلی متر سایر مشخصات : میزان … ادامه مطلب

تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC45
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC45
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC45

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC45 با ضمانت اصلی ( گلدیران) ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- … ادامه مطلب

تومان۳,۲۷۰,۰۰۰تومان۳,۳۸۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC34
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC34
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC34

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC34 با ضمانت اصلی ( گلدیران) ++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: ۶۰۰ میلی … ادامه مطلب

تومان۲,۷۷۰,۰۰۰تومان۲,۸۸۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DE24
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DE24
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DE24

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DE24 با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی +++A ظرفیت ۱۴ نفره، ۱۶۸ پارچه جت پمپ مجهز به تکنولوژی اینورتر دایرکت درایو با ضمانت ۱۰ سال ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ … ادامه مطلب

تومان۲,۴۸۵,۰۰۰تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DC75
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC75

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل DC75 با ضمانت اصلی ( گلدیران) میزان نمودار مصرف انرژی :  +++A – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو : ۹ لیتر  ظرفیت : ۱۴ نفره –  ارتفاع ۸۵۰ میلی متر  – عمق ۶۰۰ میلی متر … ادامه مطلب

تومان۳,۸۳۰,۰۰۰تومان۳,۹۴۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-824SW
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-824SW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-824SW

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-824SW با ضمانت اصلی ( گلدیران) A+++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- … ادامه مطلب

تومان۳,۱۴۰,۰۰۰تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-812NW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-812NW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-812NW

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-812NW با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- … ادامه مطلب

تومان۲,۳۵۵,۰۰۰تومان۲,۴۵۹,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-811NW
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-811NW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-811NW

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-811NW با ضمانت اصلی ( گلدیران) A++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر ظرفیت: ۱۴ نفره ۱۶۸ پارچه نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- … ادامه مطلب

تومان۲,۲۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-823N
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل KD-823N
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-823N

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی مدل KD-823N با ضمانت اصلی ( گلدیران) A+++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۱۰ لیتر – ظرفیت: ۱۴ نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: ۶۰۰ … ادامه مطلب

تومان۲,۶۵۰,۰۰۰تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
KD-827S
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-827S
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-827S

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-827S با ضمانت اصلی ( گلدیران) A+++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر و دارای نمایشگر ظرفیت: ۱۴ نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ میلی متر- پهنا: ۶۰۰ … ادامه مطلب

تومان۳,۶۲۰,۰۰۰تومان۳,۷۴۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-826SW
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی KD-826SW
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-826S

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره ال جی KD-826S با ضمانت اصلی ( گلدیران) A+++ – متوسط میزان مصرف آب در هر شست و شو: ۹ لیتر دارای نمایشگر – وزن: ۶۳ کیلوگرم ظرفیت: ۱۴ نفره- ارتفاع: ۸۵۰ میلی متر- عمق: ۶۰۰ … ادامه مطلب

تومان۳,۴۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ انتخاب گزینه ها
تمام شد!
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d141 نفره 13
ظرفشویی ۱۳ نفره سامسونگ مدل D141

ظرفشویی ۱۳ نفره سامسونگ مدل D141 گارانتی اصلی سام سرویس ابعاد : ارتفاع ۸۴۰ میلیمتر – عرض ۶۰۰ میلیمتر – عمق ۶۰۰ میلیمتر ظریت ۱۳ نفر – مصرف انرژی A+ – دارای برنامه نیم شور ( ۵۰% ظرفیت شستشو ) – … ادامه مطلب

تومان۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۲,۱۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d146 نفره 14
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d146 نفره 14
ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل D146

ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل D146 گارانتی اصلی سام سرویس ابعاد :  ارتفاع ۸۴۰ میلیمتر – عرض ۶۰۰ میلیمتر – عمق ۶۰۰ میلیمتر ظریت ۱۴ نفر – مصرف انرژی A+ – دارای برنامه نیم شور ( ۵۰% ظرفیت شستشو ) … ادامه مطلب

تومان۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۲,۳۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d162 نفره 14
ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل d162 نفره 14
ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل D162

ظرفشویی ۱۴ نفره سامسونگ مدل D162 گارانتی اصلی سام سرویس ابعاد : ارتفاع ۸۴۰ میلیمتر – عرض ۶۰۰ میلیمتر – عمق ۶۰۰ میلیمتر ظریت ۱۴ نفر – مصرف انرژی A++ – قابلیت شستشوی ظروف بزرگ از قبیل قابلمه با عمق تا … ادامه مطلب

تومان۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۳,۶۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
ماشین ظرفشویی ۶ نفره دیجیتالی دلمونتی DL 810
ماشین ظرفشویی ۶ نفره دیجیتالی دلمونتی DL 810

ماشین ظرفشویی ۶ نفره دیجیتالی دلمونتی DL 810 محصول کشور چین سفارش ایتالیا یک سال گارانتی ماشین ظرفشویی دیجیتالی ۶ نفره توان مصرفی ۱۲۸۰ وات کم مصرف و سریع دارای ظرفیت شستشوی ظروف کامل برای ۶ نفر دارای سبد جداگانه … ادامه مطلب

تومان۱,۲۹۵,۰۰۰ افزودن به سبد خرید