تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل mdn76
یخچال فریزر ال جی مدل mdn76
یخچال فریزر ال جی مدل MDN76

یخچال فریزر ال جی مدل MDN76 با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی: +A گنجایش به فوت: ۳۴ فوت – ارتفاع: ۱۷۹۷ میلی‌متر – عمق با درب: ۹۲۳ میلی‌متر – پهنا: ۹۱۲ میلی‌متر دارای قفل کودک – دارای اخطار … ادامه مطلب

تومان۱۲,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B528W
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B528W
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B528W

یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B528W با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی: +A – اطلاعات نوع یخچال: ساید بای ساید – گنجایش کل به لیتر: ۷۹۰ لیتر – گنجایش به فوت: ۲۸ فوت – ارتفاع: ۱۷۸۵ میلی‌متر … ادامه مطلب

تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل Signature FX634SS French Door
یخچال فریزر ال جی مدل Signature FX634SS French Door
یخچال فریزر ال جی مدل Signature FX634SS French Door

یخچال فریزر ال جی مدل Signature FX634SS French Door با ضمانت اصلی ( گلدیران) اطلاعات نوع یخچال: در فرانسوی – طبقه بندی – گنجایش به فوت: ۳۴ فوت – ارتفاع: ۱۷۸۲ میلی‌متر – عمق با درب: ۹۲۰ میلی‌متر – پهنا: … ادامه مطلب

تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل SXB53
SXB53
یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53

یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53 با ضمانت اصلی ( گلدیران) مودار مصرف انرژی: +A – اطلاعات نوع یخچال: ساید‌بای‌ساید گنجایش به فوت: ۲۸ فوت یخچال : تعداد طبقات: ۴ عدد – تعداد طبقات درب: ۴ عدد- … ادامه مطلب

تومان۷,۹۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل SXP45
یخچال فریزر ال جی مدل SXP45
یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP45

یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP45 با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی : +A – گنجایش کل به فوت : ۳۲ فوت ابعاد = ارتفاع : ۱۷۸۵ میلی‌متر – عمق با درب : ۷۳۳ میلی‌متر – پهنا : ۹۱۲ میلی‌متر مشخصات یخچال تعداد … ادامه مطلب

تومان۸,۳۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل SXB55WB
یخچال فریزر ال جی مدل SXB55WB
یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SX5534WB

یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SX5534WB با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی: +A – اطلاعات نوع یخچال: ساید بای ساید – طبقه بندی رنگی: سفید چرمی گنجایش کل به لیتر: ۹۶۰ لیتر – گنجایش به … ادامه مطلب

تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل SXB55
یخچال فریزر ال جی مدل SXB55
یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXB55

یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXB55 با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی: +A – اطلاعات نوع یخچال: ساید‌بای‌ساید گنجایش کل به لیتر: ۹۰۰ لیتر – گنجایش به فوت: ۳۲ فوت – ارتفاع: ۱۷۸۵ میلی‌متر – … ادامه مطلب

تومان۹,۴۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل MDP86DB
یخچال فریزر ال جی مدل MDP86DB
یخچال فریزر ال جی مدل MDP86DB

یخچال فریزر ال جی مدل MDP86DB با ضمانت اصلی ( گلدیران) مشخصات کلی نمودار مصرف انرژی: +A گنجایش و ابعاد – گنجایش به فوت: ۳۴ فوت – ارتفاع: ۱۷۹۰ میلی‌متر – عمق با درب: ۹۲۰ میلی‌متر – پهنا: ۹۱۰ میلی‌متر … ادامه مطلب

تومان۱۴,۶۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B534
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B534
یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B534

یخچال فریزر ال جی مدل Bentlee SX-B534 با ضمانت اصلی ( گلدیران) نمودار مصرف انرژی : +A گنجایش کل به فوت : ۳۴ فوت ارتفاع : ۱۷۸۵ میلی‌متر – عمق با درب : ۸۹۸ میلی‌متر – پهنا : ۹۱۲ میلی‌متر   داراى فیلتر +Hygiene Fresh داراى کمپرسور … ادامه مطلب

تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53
یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53
یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53

یخچال ساید بای ساید ال جی بنتلی مدل SXB53 با ضمانت اصلی ( گلدیران) مودار مصرف انرژی: +A – اطلاعات نوع یخچال: ساید‌بای‌ساید گنجایش به فوت: ۲۸ فوت تعداد طبقات: ۴ عدد – تعداد طبقات درب: ۴ عدد- دارای لامپ … ادامه مطلب

تومان۸,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next WP834SF
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next WP834SF
یخچال فریزر ال جی نکست مدل WP834SF

یخچال فریزر ال جی نکست مدل WP834SF با ضمانت اصلی ( گلدیران) مشخصات کلی – اطلاعات نوع یخچال: ساید بای ساید ۴ در – طبقه بندی رنگی: استیل گنجایش خالص : ۷۰۹ لیتر – گنجایش به فوت: ۳۴ فوت ارتفاع: ۱۷۹۷ میلی‌متر … ادامه مطلب

تومان۱۴,۶۸۸,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next MD734SN
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next MD734SN
یخچال فریزر ال جی نکست مدل MD734SN

یخچال فریزر ال جی نکست مدل MD734SN با ضمانت اصلی ( گلدیران) – گنجایش به فوت: ۳۴ فوت – ارتفاع: ۱۷۹۷ میلی‌متر – عمق با درب: ۹۲۳ میلی‌متر – پهنا: ۹۰۸ میلی‌متر اطلاعات نوع یخچال: ساید بای ساید ۴ در … ادامه مطلب

تومان۱۲,۹۵۱,۰۰۰ اطلاعات بیشتر
تمام شد!
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next MD734SN
یخچال ساید بای ساید ال جی مدل Next MD734SN
یخچال فریزر ال جی نکست مدل MD734WN

یخچال فریزر ال جی نکست مدل MD734WN با ضمانت اصلی ( گلدیران) گنجایش به فوت: ۳۴ فوت – ارتفاع: ۱۷۹۷ میلی‌متر – عمق با درب: ۹۲۳ میلی‌متر – پهنا: ۹۰۸ میلی‌متر نمودار مصرف انرژی: A – اطلاعات نوع یخچال: ساید … ادامه مطلب

تومان۱۲,۲۶۲,۰۰۰ اطلاعات بیشتر